Bezlepkova pizza

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre e-shop Bezlepkova pizza.sk

1. Objednávka

Pre objednanie tovaru je nutné byť zaregistrovaný a prihlásený v online shope na www.bezlepkovapizza.sk. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju zrušiť vyplnením hotline formulára na www.bezlepkovapizza.sk elektronicky, alebo osobne ju stornovať priamo na príslušnej prevádzke.

Platba

Platbu je možné zrealizovať:

a/ Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky (zverejnených na www.bezlepkovapizza.sk), prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou.

2. Dodacie a platobné podmienky

 • V prípade dodania kuriérskou službou Bezlepkova Pizza - cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť zadaním svojej adresy na www.bezlepkovapizza.sk
 • Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke, teda pri osobnom odbere platí 10% zľava z ceny objednaného tovaru podľa podmienok zverejnených na www.bezlepkovapizza.sk

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • vystaviť a priložiť daňový doklad - pokladničný blok, prípadne na požiadanie faktúru

Kupujúci sa zaväzuje:

 • • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované

 • telefonicky denne v čase od 10:00 do 20:00 na tel. č. 02/ 000000
 • vyplnením hotline formuláru na www.bezlepkovapizza.sk
 • prostredníctvom kuriéra Bezlepkova Pizza
 • osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie ýdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru

 • osobne
 • prostredníctvom kuriéra Bezlepkova Pizza

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

 • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti

Top klienti: